Cyberlaw by Judyta

Cyberlaw by Judyta

1 czerwca 2020 roku wejdą w życie nowe regulacje dotyczące praw przedsiębiorców prowadzących jednoosobowo działalność gospodarczą. Zmiany wynikają z ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1495), która nowelizuje m.in. przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta. Zmiany przepisów zwiększą …

Czytaj dalej

Z dobrodziejstwa działalność nierejestrowanej mogą skorzystać jedynie osoby fizyczne. Działalność taka nie jest traktowana jak działalność gospodarcza i nie wymaga uiszczania składek na ubezpieczenia społeczne. Natomiast jej prowadzenie nie zwalnia  z obowiązku odprowadzania podatku. Warunki prowadzenia działalności nierejestrowanej Należy spełnić następujące warunki, aby móc skorzystać z dobrodziejstwa prowadzenia działalności nierejestrowanej: jeżeli nie wykonywałeś w ciągu …

Czytaj dalej