Cyberlaw by Judyta

Cyberlaw by Judyta

Z dobrodziejstwa działalność nierejestrowanej mogą skorzystać jedynie osoby fizyczne. Działalność taka nie jest traktowana jak działalność gospodarcza i nie wymaga uiszczania składek na ubezpieczenia społeczne. Natomiast jej prowadzenie nie zwalnia  z obowiązku odprowadzania podatku. Warunki prowadzenia działalności nierejestrowanej Należy spełnić następujące warunki, aby móc skorzystać z dobrodziejstwa prowadzenia działalności nierejestrowanej: jeżeli nie wykonywałeś w ciągu …

Czytaj dalej