#CyberPrawoDlaKażdego: Dyrektywa PSD2 i zmiany w dostępie do usług płatniczych

Dyrektywa PSD2 (ang. Payment Service Directive) wchodzi w życie 14 września 2019 roku i powoduje konieczność implementacji jej przepisów w krajowej ustawie o usługach płatniczych. Zmiany związane z wejściem w życie dyrektywy PSD2 można podzielić na dwie kategorie, czyli te odnoszące się do: zwiększonej roli podmiotów trzecich w rynku usług płatniczych, co wpłynie na rozwójCzytaj dalej „#CyberPrawoDlaKażdego: Dyrektywa PSD2 i zmiany w dostępie do usług płatniczych”