Cyberlaw by Judyta

Cyberlaw by Judyta

Prawo dostępu do informacji publicznej zagwarantowane zostało w ustawie z 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej. Czym jest informacja publiczna? Z tej regulacji wynika, że informacją publiczną jest każda informacja o sprawach publicznych. Komu przysługuje prawo dostępu do informacji publicznej? Prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdemu. Nie wolno od takiej osoby żądać …

Czytaj dalej