Cyberlaw by Judyta

Cyberlaw by Judyta

W związku z pandemią koronawirusa poczta elektroniczna i inne elementy pracy grupowej, takie jak narzędzia konferencyjne lub komunikatory internetowe stały się wsparciem dla wielu uczniów i nauczycieli, wykorzystujących zdalne metody nauczania. Korzystając z nich, warto pamiętać o bezpiecznym przetwarzaniu danych. Jeśli jesteś dyrektorem szkoły… ─ Szkoły znalazły się obecnie w wyjątkowej sytuacji, w której muszą stawić czoła nowym wymaganiom związanym z pracą zdalną. …

Czytaj dalej

Unijne podejście do danych biometrycznych zmieniło Rozporządzenie RODO obowiązujące od 25 maja 2018 roku. Obecnie kwalifikowane są one jako szczególna kategorią danych (odpowiednich danych wrażliwych). W Unii Europejskiej co do zasady obowiązuje zakaz przetwarzania danych biometrycznych, ale przewiduje się pewne wyjątki. Czym są dane biometryczne? Zgodnie z art. 4 punktem 14 RODO dane biometryczne to: …

Czytaj dalej

Europejski Dzień Ochrony Danych Osobowych Co roku 28 stycznia obchodzony jest Europejski Dzień Ochrony Danych Osobowych, który staje się pretekstem do analizy i oceny poziomu ochrony danych osobowych w Europie. Ustanowiony został w 2007 roku przez Komitet Ministrów Rady Europy w rocznicę sporządzenia najstarszej umowy międzynarodowej dotyczącej ochrony danych osobowych, czyli Konwencji 108 Rady Europy z dnia …

Czytaj dalej

W związku z zeszłoroczną reformą prawa ochrony danych osobowych na nowo można spojrzeć na kwestię ustalenia czy adres IP stanowi daną osobową. Adresy IP wykorzystuje się w celach analiz socjologicznych, demograficznych, marketingowych i innych. Niektóre banki wykorzystują te dane przy weryfikacji dostępu do usług dla swoich klientów. Czym jest adres IP? Komputery i inne urządzenia …

Czytaj dalej