Cyberlaw by Judyta

Cyberlaw by Judyta

Ustalenie czasu popełnienia przestępstwa ma wpływ na prawidłowe wskazanie momentu, od którego liczy się przedawnienie karalności danego przestępstwa. W kontekście problematyki ustalenia czasu popełnienia przestępstwa należy oprzeć analizę przede wszystkim na art. 6 Kodeksu karnego, który stanowi, że: § 1. Czyn zabroniony uważa się za popełniony w czasie, w którym sprawca działał lub zaniechał działania, …

Czytaj dalej

W związku z tym, że polską ustawę stosuje się do przestępstw, których miejsce popełnienia określono w ustawie i miejscowo właściwy do rozpoznania spraw jest sąd, w którego okręgu popełniono przestępstwa, to kluczowym staje się ustalenie miejsca  popełnienia takiego przestępstwa. Jak prawidłowo ustalić miejsce popełnienia przestępstwa i jak tego dokonać w przypadku przestępstw popełnionych w Internecie? …

Czytaj dalej

Poniżej tekst Deklaracji Niepodległości Cyberprzestrzeni, którego autorem jest amerykański poeta John Perry Barlow. Treść straciła trochę na aktualności, ale większość idei jest ciągle istotna dla użytkowników Internetu. Sam Barlow stwierdza, że Deklaracja powinna zostać sporządzona na nowo. Deklaracja zawiera wezwanie do utrzymania niezależności Internetu oraz sprzeciwia się jakimkolwiek formom cenzury. Nagranie z odczytu Deklaracji przez …

Czytaj dalej

Podczas World Economic Forum zorganizowanym w 2016 roku w Davos, oficjalnie ogłoszono początek Czwartej Rewolucji Przemysłowej, która utożsamiana jest również z Rewolucją Cyfrową. Patrząc wstecz musimy cofnąć się do wieku XVII (około 1789 roku), kiedy to rozpoczęła się Pierwsza Rewolucja Cyfrowa. Charakteryzowała się użyciem wody i pary do procesów produkcji. Około roku 1870 rozpoczęła się …

Czytaj dalej

Przedstawiam Państwu dzisiaj wpis o jednym z prototypów komputera. Trudno uchwycić we właściwe ramy historię rozwoju wynalazku komputera, gdyż bez wielu wcześniejszych wynalazków nie byłoby możliwe skonstruowanie komputera, jaki znamy dzisiaj. Ale pierwszych odpowiedników tej maszyny można doszukiwać się w mechanizmie z Antykithiry, która dopiero na początku XIX stulecia została odkryta w Grecji, a stanowi …

Czytaj dalej