Cyberlaw by Judyta

Cyberlaw by Judyta

Służebność przesyłu jako ograniczone prawo rzeczowe zostało wprowadzone do polskiego porządku prawnego ustawą z dnia 30 maja 2008 roku o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2008 roku, Nr 116, poz. 731), która weszła w życie 3 sierpnia 2008 roku.  Czym jest prawo przesyłu? Prawem przesyłu jest prawo korzystania przez …

Czytaj dalej

Czym jest adres IP? Adres IP komputera (z ang. Internet Protocol) stanowi swoisty dowód osobisty komputera czy inaczej jego identyfikator w Internecie. Za Wikipedia, adres IP stanowi: „Liczbę nadawaną interfejsowi sieciowemu, grupie interfejsów, bądź całej sieci komputerowej w protokole IP, służącą identyfikacji elementów sieci (…) – w obrębie sieci lokalnej oraz poza nią (tzw. adres publiczny)”. Wyróżnia się adres IP lokalny i publiczny. …

Czytaj dalej