Przeszukanie i zatrzymanie sprzętu komputerowego

Przeszukanie i zatrzymanie rzeczy uregulowane zostało w rozdziale 25 k.p.k. i przepisy tego rodziału odnoszą się odpowiednio do przeszukania pomieszczeń i zatrzymania sprzętu komputerowego. W tym kontekście spornym pozostaje, czy należy dokonywać zatrzymania całego komputera w przypadku, gdy wystarczającym mogłoby się okazać zatrzymanie tylko dysku trwardego lub innego elementu sprzętu komputerowego.  PRZESZUKANIE Przeszukanie to czynność procesowaCzytaj dalej „Przeszukanie i zatrzymanie sprzętu komputerowego”

O służebności przesyłu w skrócie

Służebność przesyłu jako ograniczone prawo rzeczowe zostało wprowadzone do polskiego porządku prawnego ustawą z dnia 30 maja 2008 roku o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2008 roku, Nr 116, poz. 731), która weszła w życie 3 sierpnia 2008 roku.  Czym jest prawo przesyłu? Prawem przesyłu jest prawo korzystania przezCzytaj dalej „O służebności przesyłu w skrócie”

BIP, informacja publiczna i zasady jej uzyskiwania

Prawo dostępu do informacji publicznej zagwarantowane zostało w ustawie z 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej. Czym jest informacja publiczna? Z tej regulacji wynika, że informacją publiczną jest każda informacja o sprawach publicznych. Komu przysługuje prawo dostępu do informacji publicznej? Prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdemu. Nie wolno od takiej osoby żądaćCzytaj dalej „BIP, informacja publiczna i zasady jej uzyskiwania”

Opinia AG M. Szpunara w sprawie ochrony prawnoautorskiej wzorów przemysłowych (C-683/17, Cofemel vs. G-Star Raw CV)

Wzór przemysłowy Zgodnie z definicją zawartą w art. 102  polskiej ustawy Prawo własności przemysłowej, wzorem przemysłowym jest  „nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu lub jego części, nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę, strukturę lub materiał wytworu oraz przez jego ornamentację”.  Przykładami wzorów przemysłowych są: opakowania etykiety meble zabawki butelki ubrania OchronaCzytaj dalej „Opinia AG M. Szpunara w sprawie ochrony prawnoautorskiej wzorów przemysłowych (C-683/17, Cofemel vs. G-Star Raw CV)”

Abonament RTV: zwolnienia, umorzenia i kary

Abonament RTV Opłaty abonamentowe są pobierane za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych w celu umożliwienia realizacji misji publicznej przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji. Z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano rejestracji odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego powstaje obowiązek uiszczania opłaty abonamentowej. Kiedy i jak płacić abonament? Opłatę abonamentową uiszcza się z góryCzytaj dalej „Abonament RTV: zwolnienia, umorzenia i kary”

Virtual property, czyli wirtualne przedmioty z gier komputerowych i odpowiedzialność karna za ich kradzież

Dzisiaj mowa będzie o przedmiotach pochodzących z gier komputerowych (in-game items) i odpowiedzialności za ich kradzież. W związku z  rozwojem w branży gamingowej w Polsce, coraz częściej dochodzi do kradzieży wirtualnych przemiotów np. mieczy, tarcz czy nawet całych postaci. Czym są wirtualne przedmioty? Po pierwsze, należy ustalić czym są wirtualne przedmioty. W świetle prawa wirtualneCzytaj dalej „Virtual property, czyli wirtualne przedmioty z gier komputerowych i odpowiedzialność karna za ich kradzież”

ZNACZENIE ART. 3 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI

Czyn nieuczciwej konkurencji z art. 3 uznk Art. 3 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (uznk), który zawiera ogólną definicję czynu nieuczciwej konkurencji. Zgodnie z tym przepisem czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta. W ustępie drugim artykułu trzeciego wskazano przykładyCzytaj dalej „ZNACZENIE ART. 3 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI”

Oznaczenia indywidualizujące i ich ochrona w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

Oznaczenia indywidualizujące Ochrona oznaczeń odnosi się do oznaczeń: przedsiębiorcy przedsiębiorstwa towarów i usług Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji stanowi jedyną podstawę dla ochrony niezarejstrowanych znaków towarowych, a dla znaków zarejestrowanych ma charakter uzupełniający. Aby doszło do wprowadzenia w błąd co do oznaczenia indywidualizującego: musi pojawić się możliwość wpływu na decyzje konsumentów musi dojść do ocenyCzytaj dalej „Oznaczenia indywidualizujące i ich ochrona w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”

Status prawny gry komputerowej

Zgodnie z danymi statystycznymi z 2018 roku, polski rynek gier komputerowych wart jest 500 mln dolarów i jego wartość ciągle rośnie. W związku z tym zainteresowaniem grami komputerowymi pojawiają się również problemy dotyczące prawa gier komputerowych. Niestety prawo nie nadąża za zmianami, więc prawnicy opierają swoje rozważania na istniejących przepisach prawa oraz orzecznictwie polskim i zagranicznym.Czytaj dalej „Status prawny gry komputerowej”

Bazy danych (database) i ich ochrona prawna

Stosunkowo rzadko mówi się o możliwości ochrony baz danych. W świecie, w którym posiadane dane decydują o pomyślności przedsięwzięć temat ten ciągle zyskuje na znaczeniu. Jeszcze bardziej istotne staje się to, aby potrafić wykorzystywać posiadane dane i do tego właśnie potrzebne są usystymatyzowane bazy danych. Rodzaje ochrony baz danych Bazy danych chronione są dwojako poprzez:Czytaj dalej „Bazy danych (database) i ich ochrona prawna”