GENERAL, Ogólne

Abonament RTV: zwolnienia, umorzenia i kary

test-pattern-152459_1280

Abonament RTV

Opłaty abonamentowe są pobierane za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych w celu umożliwienia realizacji misji publicznej przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji.

Z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano rejestracji odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego powstaje obowiązek uiszczania opłaty abonamentowej.

Kiedy i jak płacić abonament?

Opłatę abonamentową uiszcza się z góry do 25. dnia pierwszego miesiąca okresu rozliczeniowego i ważny jest dzień, w którym abonent dokonuje płatności, nie zaś dzień, w którym ta płatność wpływa na rachunek bankowy Poczty Polskiej S.A.

Rejestracja odbiorników

Ciągle obowiązują przepisy, które stanowią, że rejestracji odbiorników RTV dokonuje się w placówkach pocztowych operatora wyznaczonego (Poczty Polskiej SA), w terminie 14 dni od dnia wejścia w ich posiadanie.

Stawki abonamentu w 2019 roku

Opłata za użytkowanie odbiornika radiofonicznego: Czytaj dalej „Abonament RTV: zwolnienia, umorzenia i kary”

GENERAL, Ogólne

Fake news – jak z nim walczyć?

fake-1903774_1280

CZYM SĄ FAKE NEWSY?

Pomimo, że nie przyjęła się żadna definicja fake newsów, to ogólnie można je określić jako nieprawdziwe wiadomości lub inaczej formę przekazywania informacji, która opiera się na celowej dezinformacji lub oszustwie, rozprzestrzenianej poprzez drukowane i nadawcze serwisy informacyjne, media elektroniczne czy serwisy społecznościowe. Informacje te są pisane i publikowane w celu wprowadzenia w błąd, albo w celu uzyskania finansowych lub politycznych korzyści. Często stosują chwytliwe nagłówki w celu zwrócenia możliwie dużej uwagi.

Natomiast według Komisji Europejskiej:

  • dezinformacja to możliwe do zweryfikowania nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd informacje – tworzone, przedstawiane i rozpowszechniane w celu uzyskania korzyści gospodarczych lub wprowadzenia w błąd opinii publicznej, które mogą wyrządzić szkodę publiczną.
  • Szkoda publiczna obejmuje zagrożenia dla demokratycznych procesów politycznych i kształtowania polityki oraz dla dóbr publicznych, takich jak ochrona zdrowia obywateli UE, środowisko naturalne lub bezpieczeństwo. Dezinformacja nie obejmuje: błędów sprawozdawczych, satyry i parodii ani wyraźnie oznaczonych stronniczych wiadomości i komentarzy.

Należy rozróżnić nieprawdziwe i wprowadzające w błąd fałszywe wiadomości od satyry lub parodii, która jest przeznaczona dla humoru, ale nie ma na celu wprowadzenia odbiorców w błąd.

JAK ROZPOZNAĆ FAKE NEWS?

Czytaj dalej „Fake news – jak z nim walczyć?”

GENERAL, Theory & history

PROTOTYP WSPÓŁCZESNEGO KOMPUTERA: Maszyna Charlesa Babbage’a

IMG_5515

Przedstawiam Państwu dzisiaj wpis o jednym z prototypów komputera. Trudno uchwycić we właściwe ramy historię rozwoju wynalazku komputera, gdyż bez wielu wcześniejszych wynalazków nie byłoby możliwe skonstruowanie komputera, jaki znamy dzisiaj.

Ale pierwszych odpowiedników tej maszyny można doszukiwać się w mechanizmie z Antykithiry, która dopiero na początku XIX stulecia została odkryta w Grecji, a stanowi pomysł starożytnych Greków. Pozwala przypuszczać, że starożytne społeczeństwa były znacznie bardziej zaawansowane w wiedzy technicznej niż to było zakładane.

Następnie wśród tych pośrednich wynalazków mających wpływ na Rewolucję Cyfrową, wskazać można na niezrealizowane szkice Leonarda da Vinci, pomysły Blaise Pascala aż po projekt Charlesa Babbage’a. Ten ostatni naukowiec okazał się geniuszem, który wyprzedził czasy, w których przyszło mu żyć. Babbage nie był w stanie zrealizować swoich pomysłów i dopiero po jego śmierci powstała konstrukcja zaprojektowanej przez niego maszyny liczącej. Na zdjęciu powyżej znajduje się zrekonstruowana maszyna Babbage’a, którą można zobaczyć w Science Museum w Londynie (archiwum własne).

Maszyna Babbage’a stanowi maszynę do obliczeń. Projektant zamierzał obliczać i drukować matematyczne tabele, takie które byłyby bardziej dokładne ręcznie wykonane wersje przez wiktoriańskich inżynierów, naukowców czy nawigujących. Babbage nazwał ten projekt maszyna różnicowa, ponieważ wykorzystuje metodę różnic skończonych. Ta metoda obejmuje tylko dodawanie, odejmowanie – nie obejmuje mnożenie i dzielenie, które są znacznie bardziej trudne do zmechanizowania.

Przy okazji polecam audycje/podcasty „The Economist” w każdy wtorek z cyklu Babbage.

Więcej o historii rozwoju komputera już wkrótce.