O autorce bloga „Cyberlaw by Judyta

IMG_0858

Drodzy Czytelnicy,

Nazywam się Judyta Kasperkiewicz i prowadzę blog „Cyberprawo Judyty” od 2017 roku. Blogowaniem zajmuję się już od 2014 roku od kiedy prowadzę blog dla brytyjskiej Polonii „Angielskie prawo dla Polaków. Jestem prawniczką, adwokatką i podróżniczką.

Od lat zajmuję się nowymi technologiami w mojej pracy zawodowej i naukowej.

Prowadzę kancelarię adwokacką i specjalizuję się w prawie nowych technologii i prawie własności intelektualnej oraz prawie karnym i prawie bankowym.

Wśród spraw, którymi się zajmuję znajdują się te, które dotyczą:

 • Prawo własności intelektualnej – prawo autorskie, rejestracja znaków towarowych, sporządzanie umów o przeniesienie praw i licencji;
 • Prawo ochrony danych osobowych – audyt i sporządzanie niezbędnej dokumentacji, w tym regulaminów, upoważnień, umów, polityk.
 • Prawa konsumenta – doradztwo prawne; sporządzanie reklamacji, oświadczeń, wypowiedzeń umów, pozwów o zapłatę, sprzeciwów i zarzutów; prowadzenie spraw w postępowaniu mediacyjnym, sądowym i egzekucyjnym; upadłość konsumencka;
 • Sprawy dotyczące kredytów frankowych i polisolokat – doradztwo, sporządzanie opinii prawnych, reprezentowanie w sporach z bankami w postępowaniu przed Rzecznikiem Finansowym i sądami;
 • Prawo dla biznesu – obsługa prawna, rejestracja i przekształcenia spółek, sporządzanie i opiniowanie umów, doradztwo przy procesie inwestowania;
 • Handel elektroniczny | e-commerce – obsługa prawna, sporządzanie niezbędnej dokumentacji, w tym regulaminów, umów, polityk oraz opinii;
 • Prawo karne – reprezentacja w postępowaniu przygotowawczym i sądowym w sprawach o przestępstwa i wykroczenia w charakterze obrońcy podejrzanego/oskarżonego, podejrzanego/obwinionego i skazanego  oraz w charakterze pełnomocnika pokrzywdzonego; sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia, apelacji, zażaleń;
 • Prawo dla Polonii – porady prawne w zakresie prawa polskiego dla Polaków mieszkających poza granicami kraju dotyczące w szczególności – prawo spadkowe, prawo międzynarodowe prywatne, sprawy transgraniczne, prawo administracyjne.
 • Prawo dla startupów – wsparcie prawne dla nowopowstałych przedsiębiorstw przy zakładaniu działalności, jej rozwoju i przy procesach inwestycyjnych;
 • Prawo dla zainteresowanych kryptowalutami i Blockchainem – opiniowanie i sporządzanie niezbędnej dokumentacji.

Wśród moich klientów znajdują się:

 • sklepy internetowe
 • specjaliści z branży IT
 • przedsiębiorcy
 • startupy (np. z Hong Kongu),
 • naukowcy
 • artyści
 • Polacy z zagranicy
 • kredytobiorcy
 • osoby, które zawarły niekorzystne umowy np. telekomunikacyjne
 • osoby, którym grozi niewypłacalność
 • inwestujący w kryptowaluty

Ponadto, występuję podczas organizowanych w kraju i za granicą konferencji naukowych, seminariów i innych wydarzeń naukowych i branżowych.

Biorę udział w eventach mających na celu edukację społeczeństwa i podnoszenie świadomości prawnej. Chętnie angażuję się w różnorakie ciekawe projekty i incjatywy związane z moją pracą lub zainteresowaniami.

W sprawach dotyczących ewentualnej współpracy lub uzyskania pomocy prawnej proszę o kontakt mailowy pod adresem email: judyta.kasperkiewicz@adwokatura.pl lub poprzez formularz w zakładce „Kontakt”.

Z poważaniem,

Judyta Kasperkiewicz